CV

 

Stefan Erik Wallin.

Bosatt i: Åbo

Född: 1.6.1967  i Vasa.

Utbildning: Student 1986, politices magister från Åbo Akademi 1994 (pro gradu-avhandling i statskunskap "SFP och Lex Kekkonen 1973 - från avståndstagande till acceptans").

Familj: Gift 1995 med professor Elina Pirjatanniemi, döttrarna Stella (f.2000) och Freja (f.2002).

Hemort: Åbo

Riksdagsuppdrag:

Svenska riksdagsgruppens ordförande 14.6.2016 - 

Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015 -

Riksdagsledamot Egentliga Finlands valkrets 2007 -Tidigare arbeten:

Svenska folkpartiets ordförande 2006-2012

Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 26.05.2015 - 14.6.2016

Finansutskottet (ersättare) 20.11.2015 - 09.02.2016

Lagutskottets viceordförande och medlem i framtidsutskottet 2012-2015.

Miljöminister och minister i utrikesministeriet (nordiskt samarbete) 1.1-18.4.2007, Kultur- och idrottsminister samt minister i social- och hälsovårdsministeriet (jämställdhetsfrågor) 19.4.2007-22.6.2011, försvarsminister 22,6.2011-6.7.2012.
Statssekreterare vid miljöministeriet 2005-2007,
Andre redaktör och ledarskribent vid Åbo Underrättelser 2000-2005,
Ministermedarbetare för Jan-Erik Enestam i försvarsministeriet 1999-2000 och i inrikesministeriet 1998-1999, Ministermedarbetare för Ole Norrback i utrikesministeriet 1995-1998 och i trafikministeriet 1994-1995,
T.f. utredningssekretare vid SFP 1993,
Sommarredaktör vid Åbo Underrättelser 1993-1994,
Projektredaktör för EU-material vid ÅA 1992,
Sommarredaktör vid Vasabladet 1989-1992.

Förtroendeuppdrag:
Åbo stadsfullmäktige, fullmäktigeledamot 2009-,
Egentliga Finlands förbunds landskapsfullmäktige 2009-13.
Egentliga Finlands landskapsförbubd, landskapsstyrelsen 2013-


Svenska kulturfondens styrelseordförande 2014-
Veikkaus förvaltningsråd, medlem 2012-
Nylands Brigads Gille, delegationsmedlem 2007-14.
Åbo Akademis studentkårs kurator 2004-,
Svenska social- och kommunalhögskolan, delegationsmedlem 2002-,
Medlem i Finlands FN-delegation i New York 2001,
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem 1999-, styrelsens viceordförande 2013-
Nylands Brigads vänner vid Åbo Akademi, ordförande 1993-1994,
Svensk Ungdoms förbundsstyrelse, medlem 1991-1993,
Åbo Akademis Studentkår, styrelseordförande 1991 och fullmäktigeordförande 1992,
SF-klubben vid Åbo Akademi, viceordförande 1990.

Kandidat i riksdagsvalet 1999 Vasa valkrets (första suppleant) och kandidat i EU-valet 1996.

Militärgrad: major
Militärtjänstgöring: Nylands Brigad 1986-1987 och RUK i Fredrikshamn 1987.

Fritid: Tid med familjen, komplicerad matlagning, engelsk ligafotboll, läsa och gå på gym.