Personporträtt

Stefan ”Steffi” Wallin föddes 1.6.1967 i Vasa. Hans far var bokhandlare (död 1981) och mor (död 2012) guide vid ett museum. Somrarna tillbringade familjen på villa Solbacka i byn Västervik, där Wallin fortfarande varje år spenderar en del av semestern. Stefan Wallin avverkade Metvikens folkskola, Vikinga lågstadium och Vasa Övningsskolas högstadium innan han 1986 skrev studenten vid Övningsskolans gymnasium.
 
Under studietiden engagerade han sig i både studentpolitiken och Svensk Ungdom, men klarade ändå av sin magisterexamen på sex år. På våren 1994 skrev han sin pro gradu-avhandling ”SFP och Lex Kekkonen” i statskunskap. Den handlade om hur SFP 1972–73 först motsatte sig och sedan med långa tänder stödde den undantagslag med vilken riksdagen förlängde president Kekkonens mandatperiod utan normalt elektorsval.


Efter studierna uppslukades Wallin snabbt av rikspolitiken. Han värvades på sommaren 1994 till specialmedarbetare för SFP:s dåvarande ordförande Ole Norrback, som var trafikminister. Efter riksdagsvalet 1995 följde han med till utrikesministeriet, där Norrback blev Europa- och utrikeshandelsminister. Tre år senare, 1998, blev han ministermedarbetare till den nya sfp-ordföranden Jan-Erik Enestam i inrikesministeriet. Efter riksdagsvalet 1999 hann han ännu assistera Enestam i försvarsministeriet i ett drygt år.


I riksdagsvalet 1999 ställde Wallin upp i Vasa valkrets. Resultatet blev 5799 röster. Med 370 röster till hade han blivit invald.


På hösten 2000 valde Wallin att lämna politiken, flytta från Vasa till Åbo och sadla om till journalistik, som han sysslat med redan under studietiden. Familjens första dotter hade fötts samma år och Wallin ville ha mer regelbundenhet i livet. På Åbo Underrättelser – Finlands äldsta dagstidning - blev Wallin ledarskribent och kommunalredaktör och stannade i nästan fem år. Under tiden föddes också dottern Freja.


På vårvintern 2005 erbjöds Wallin jobbet som statssekreterare på miljöministeriet. Han gjorde samtidigt klart att han nu återvänder till politiken för att satsa för fullt. I juni 2006 valdes han med klar majoritet till sfp:s nya ordförande efter Enestam. Och i januari 2007 tog han över miljöministerportföljen.
 
I riksdagsvalet 2007 var Wallin kandidat i Egentliga Finlands valdistrikt och var valdistriktets röstmagnet med 12 097 röster. I Matti Vanhanens andra regering blev Wallin kultur- och idrottsminister med ansvar för jämställdhetsfrågorna. Under hans period som minister höjdes kulturanslagen med 30 procent, idrottsanslagrn med 40 procent och ungdomsarbetet med 50 procent. Ministiet bytte namn till undervisnings- och kulturministeriet.


I riksdagsvalet 2011 förnyade han mandatet och fick nu 12 366 röster, tredje mest i valkretsen. I Jyrki Katainens regering tog kapten Wallin nu över försvarsministerposten, vilken han skötte till sommaren 2012. Strax innan hade han lämnat ordförandeposten i SFP, varmed han hade infriat sitt löfte från 2006 att sitta ordförande i högst sex år. 


Sedan 2012 jobbar Wallin på heltid i riksdagen, är viceordförande i lagutskottet och medlem i framtidsutskottet. Därtill har han engagerat sig i stiftelsevärlden. Sedan 2013 är han viceordf. i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse och sedan 2014 styrelseordförande för Svenska Kulturfonden. Han är också medlem i Åbo stadsfullmäktige och i landskapsstyrelsen för Egebtliga Finlands förbund.


Wallin gjorde sin militärtjänstgöring vid Nylands Brigad 1986-1987 och vid RUK i Fredrikshamn. Idag är han till militärgrad major i reserven.


På fritiden läser Wallin mängder med tidningar och tidskrifter, men också böcker. Han har också en fallenhet för matriklar. Wallin sysslar gärna med komplicerad matlagning, går på gym och följer med engelsk ligafotboll. Favoritlaget är Aston Villa, som kommer från Birmingham.