Politiskt

 • Skärgårdshavets och Östersjöns skick kräver krafttag. Klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald hör till politikernas största utmaningar under de följande åren.
 • God utbildning är avgörande för individens, landskapets och landets framgång. Högskolorna och yrkesutbildningen i Åbo är hörnstenar i regionens konkurrenskraft. Satsa mer på F&U!
 • God sysselsättning och lönsamma företag skapar grunden till Egentliga Finlands och hela landets välgång. God anda på arbetsmarknaden och i företagen ger motiverade arbetstagare.
 • Vi behöver nationellt samförstånd kring landsbygdens, jordbrukets och fiskets framtid. De är viktiga näringar i vårt landskap och leverantörer av ren, inhemsk mat.
 • Familjeliv måste gå att kombinera med karriär. Familjeledigheter och pappor som stannar hemma med barnen stöder jämställdhetsarbetet. Kvalitetstid kan inte ersätta kvantitetstid.
 • Vi måste utbilda rätt folk till rätt branscher. Åbotrakten måste vara ett attraktivt alternativ för nyutexaminerade. Studiepenningen måste höjas.
 • God vård, omsorg och trygghet för de äldre kräver politisk vilja och moral. Pensionärer och löntagare kan inte beskattas olika. De äldres livserfarenhet är en resurs i samhällsbygget.
 • Åbo är porten mot väster, europeisk kulturhuvudstad och landets historiska centrum. Åbo behöver bra kommunikationer i alla väderstreck och en konkurrenskraftig hamn.
 • Skattepolitiken skall gynna arbete och sysselsättning. Arvsskatten har levt ut sin tid. Bil- och trafikbeskattningen måste reformeras som en del av en ekologisk skattereform.
 • En procent av intäkterna från såld statsegendom bör öronmärkas för utveckling av finländsk miljöteknologi, som stöder klimatpolitiken, kan exporteras och skapar jobb.
 • Finlands tvåspråkighet förutsätter starka svenska lösningar inom utbildning, vård, kultur och förvaltning. Stöd svenskan i finska skolor.  Sfp är politisk garant för landets tvåspråkighet.
 • Åboländsk enighet ger möjligheter till strategisk, långsiktig utveckling av hela regionen. Arbetet för att trygga skärgårdstrafiken och höja servicenivån fortsätter. Nya broar behövs!
 • Skärgårdsföretagsamheten måste stödas med specialåtgärder, avgiftslättnader och regionala stöd. Ringvägens finansiering bör tryggas, det gynnar besöksnäringarna.
 • Den  blåvita sjöfartens konkurrenskraft bör tryggas. Fungerande tonnagebeskattning och ett reserveringssystem för investeringar behövs . Sjöfarten är en nationell angelägenhet.
 • Vi behöver kraftiga satsningar på förnyelsebar energi. Inga utsläppsfria och klimatvänliga energiformer kan uteslutas. Inhemsk energi ger en hög självförsörjningsgrad. Spara energi!